Projektų valdymo praktikų taikymo situacija Lietuvos organizacijose: empirinio tyrimo rezultatai

Projektų valdymo praktikų taikymo situacija Lietuvos organizacijose: empirinio tyrimo rezultatai

Tyrimo rezultatai1
Naujienos

Projektų valdymo praktikų taikymo situacija Lietuvos organizacijose: empirinio tyrimo rezultatai

Parengė: Erika Janiūnienė

Pastaruoju metu mokslininkų ir praktikų plačiai aptarinėjama tema: projektų valdymo metodikų diegimas ir taikymas organizacijų procesinėje veikloje. Vykstančiose diskusijose keliami esminiai klausimai: kokią metodiką pasirinkti? kokią naudą ji suteiks organizacijai? kokie galimi rizikos veiksniai, diegiant naujus procesų valdymo metodus? kaip motyvuoti komandą įgyvendinant pokytį? 

Remiantis projektų valdymo praktikų bendruomenės (asociacijos Agile Lietuva) sukaupta patirtimi ir kompetencijomis, galima vienareikšmiškai teigti, kad projektų / projektų portfelių valdymas, taikant inovatyvias projektų valdymo  praktikas, sukuria organizacijai pridėtinę vertę. 

Siekiant išsiaiškinti projektinės veiklos situaciją Lietuvos viešajame sektoriuje, asociacijos Agile Lietuva komanda atliko empirinį tyrimą. Tyrimo duomenys (1 paveikslas) atskleidė, kad organizacijų patirtis projektinėje veikloje, diegiant inovatyvius valdymo metodus, didėja: 3-5 metų patirtį sukaupusios įmonės taiko Agile (45%) ir krioklinį (50%) (angl. waterfall) metodą, o tuo tarpu, 1-2 metų patirtį turinčios įmonės procesų valdyme diegia ir Lean valdymo principus (36%).

1 paveikslas. Projektų valdymo metodų taikymas 

Šaltinis: Asociacija Agile Lietuva

Apibendrinti tyrimo duomenys (2 paveikslas) rodo, kad dominuojančios projektų valdymo praktikos viešajame sektoriuje – Lean valdymo principų taikymas (69%) ir krioklinis (68%), o tuo tarpu, privataus sektoriaus organizacijos projektus valdo taikydamos Agile (98%) ir krioklinį (75%).  

2 paveikslas. Projektų valdymo metodų paplitimas viešajame ir privačiame sektoriuose

Šaltinis: Asociacija Agile Lietuva

Tyrimo dalyvių nuomone, vertinant organizacijos vykdomas veiklas, labiausiai poreikius atitinkantis projektinės veiklos valymo metodas galėtų būti: Agile praktikos ir principai (79%); Lean (35%) ir krioklinis metodas (20%).  

Tyrimo metu surinkti duomenys leidžia teigti, kad sprendimas, pasirenkant projektų valdymo praktikas, priklauso nuo: organizacijos kultūros, aukščiausio lygmens vadovų paramos, darbuotojų kompetencijų bei motyvacijos, projekte dalyvaujančių suinteresuotųjų šalių požiūrio ir įsitraukimo įgyvendinant projektą. 

Su detaliu asociacijos Agile Lietuva atlikto tyrimo rezultatų pristatymu galite susipažinti čia: https://youtu.be/V21CQ3JA0dk 

Taip pat svarbu paminėti, kad įtaką, priimant sprendimus dėl projektų valdymo praktikų taikymo organizacijos veikloje, turi ir konkrečių įmonių patirties pasidalinimas. 

Jei jums reikia profesionalių patarimų ir / ar argumentų priimant sprendimą: kokią metodiką pasirinkti? kokią naudą iš projektų valdymo metodikų taikymo gauti, ir kaip jas įdiegti, tai laukiame jūsų kasmetiniame renginyje – Agile Tour Vilnius. Tai didžiausia Baltijos šalyse konferencija, jungianti tarptautinio lygio Agile profesionalus, besidalinančius savo praktine patirtimi! Kviečiame dalyvauti renginyje ir išgirsti atsakymus iš tarptautinio lygio profesionalų į Jūsų klausimus.

Daugiau informacijos apie konferenciją: https://2021.agileturas.lt/ 

Leave your thought here

Your email address will not be published. Required fields are marked *