Orientacija į klientą viešajame sektoriuje – misija įmanoma?

Orientacija į klientą viešajame sektoriuje – misija įmanoma?

Naujienos

Orientacija į klientą viešajame sektoriuje – misija įmanoma?

Šiomis dienomis pokyčių viešajame sektoriuje tema yra linksniuojama vis dažniau. Nuolat ieškoma būdų, kaip tobulinti organizacijų vadybą technologijomis grįstame amžiuje ir nuolat besikeičiančioje aplinkoje. Apie įvairių projektų valdymą, įgyvendinant viešojo sektoriaus diegiamus pokyčius, kalbiname Turto banko rizikų valdymo vadovą Evaldą Pamakštį.

Siekiant viešųjų paslaugų kokybės gerinimo bei ilgalaikio ir tvaraus tobulėjimo užtikrinimo tiek privataus sektoriaus, tiek viešojo sektoriaus atstovai diegia naujas vadybos metodologijas. Viena iš tokių – Agile. Šiuo metu yra plačiai paplitęs stereotipas, kad Agile metodologija dažniausiai naudojama valdant informacinių technologijų projektus, o kitose srityse kol kas paplitimo nematyti. Kaip Jūs vertinate šią situaciją?

Sunku kalbėti apie paplitimą plačiąja prasme. Bent jau tose srityse, kur dirbau, net jeigu tai oficialiai ir nebuvo vadinama Agile – tam tikri jo komponentai buvo taikomi. Kaip kad IP TV diegimas LTE tinkle LRTC, kur technologinė sprendimo sukūrimo R&D veikla buvo vykdoma iteracijomis su aiškiai apibrėžtais tikslais, atliekamas nuolatinis testavimas (tai „adaptive planning“ ir „value driven delivery“ elementai). Netgi organizacinio pobūdžio projektas – projektinio valdymo diegimas LRV institucijose turėjo adaptyvaus planavimo komponentų. Buvo vykdomi periodiniai kiekvieno etapo siekiamų rezultatų tikslinimai ir prioritetų atnaujinimas (tai „backlog grooming“ elementai).

Ar matote pažangą viešajame sektoriuje?

Taip, išties pažanga, mano nuomone, didelė ir ji ateina greitai. Pradedant nuo suvokimo, kad prioritetinių tikslų pasiekimas turi būti valdomas planingai ir koordinuotai (išskiriami prioritetai ir formuojami portfeliai) iki metodikų, pritaikytų institucijos veiklai sukūrimo ir privalomo metodikų taikymo projektuose.

Visi pokyčiai, kad ir kokie jie bebūtų, didžiąja dalimi priklauso nuo žmonių. Kaip manote, ar viešojo sektoriaus atstovai jau yra pasirengę taikyti Agile filosofiją projektų valdyme? Kokie būtų Jūsų patarimai norintiems pradėti?

Mane kartais stebina skaidymas į viešąjį ir privatų sektorių, kalbant apie projektinio valdymo, įskaitant Agile, filosofijos taikymą. Didžioji dalis žmonių, su kuriais susiduriu viešajame sektoriuje – eruditai ir savo srities profesionalai, norintys kuo geriau pasiekti jiems keliamus specifinius darbinius tikslus ir prisidėti prie pažangos Lietuvoje plačiąja prasme.

Kadangi viešajame sektoriuje įgyvendinama labai daug pokyčių, tai natūraliai ne tik ateina supratimas apie projektinį valdymą, bet jis aktyviai taikomas. Ar tai bus Agile, ar klasikiniai „Waterfall“ metodai daugiau apsprendžia ne viešas ar privatus sektorius, o daugiau vykdomo pokyčio sritis. Todėl patarimas tik vienas – nėra nei vienos „teisingos“ metodologijos. Tiek klasikinį, tiek Agile projektų valdymą kiekvienam projektų vadovui privalu išmanyti! O taikyti reikia tai, kas tinkamiausia konkrečiai organizacijai ir konkrečiam projektui. Kuo daugiau darbinės patirties, tuo tiksliau „šeštas jausmas“ pasufleruoja reikiamus metodus, išanalizavus konkretaus pokyčio / projekto poreikius.

Evaldai, įdomu tai, kad norint dirbti pagal Agile, būtinas abipusis vertybių suvokimas. Ne tik pati organizacija turi suvokti, kad svarbiau bendradarbiauti su visuomene (klientu), bet ir visuomenė (pats klientas) turi pasitikėti organizacija. Ar matoma pažanga iš viešojo sektoriaus kliento perspektyvos? Ko jiems trūksta?

Į šį klausimą atsakysiu vienu konkrečiu pavyzdžiu. Prieš daugiau nei 10 metų man reikėjo tam tikros pažymos iš Sodros, tai gyvoje eilėje laukiau kelias valandas ir išėjau be rezultato. Pastaruoju metu reikėjo detalios informacijos, kur ir kiek dirbau padieniui. Tokią informaciją per nepilnas dvi minutes lengvai kaip ataskaitą gavau iš Sodros informacinio portalo. Tai tik vienas iš pavyzdžių, kad viešasis sektorius jau dabar yra stipriai orientuotas į klientą ir atlikęs daug svarbių pokyčių šia linkme (per veiklos perorganizavimą, informacinių sistemų diegimą, kurie ir yra įgyvendinami kaip projektai).

 

Evaldas Pamakštis – profesionalas sukaupęs virš 20 metų projektinio darbo patirties tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuje. Evaldas buvo atsakingas už projektų valdymo sistemos diegimą Lietuvos Respublikos Vyriausybės institucijose bei informacinių sistemų diegimą LR Seime, Statistikos departamente.

Antrojo Agile Lietuva meetup viešojo sektoriaus atstovams metu, Evaldas Pamakštis pasidalins išmoktomis pamokomis, kaip taikant skirtingas metodologijas valdyti įvairius projektus.

Daugiau informacijos apie renginį ir bilietų rezervacija čia!

Leave your thought here

Your email address will not be published. Required fields are marked *