Meetup #3.Leonard Vorobej: Lean coffee – tai vienas iš būdų turėti atvirą pokalbį, kuris visiškai priklauso komandai

2019 m. gruodžio 5 d., SEB inovacijų centre, įvyko trečiasis bendraminčių susitikimas (angl. meetup), skirtas viešojo sektoriaus atstovams. Renginio metu, pranešėjas Leonard Vorobej pristatė „Lean Coffee“  renginių formatą, pagrindines taisykles ir paskatino susirinkusiuosius išsiskirstyti prie stalų, suformuojant nedideles komandas.

Žemiau ir Jums pristatome, kaip komandos diskutavo „Lean coffee“ formatu:

Šaltinis: https://www.markkilby.com/resources/virtual-lean-coffee/

– Pirmas žingsnis: „Kanban“ lentos paruošimas. Komandos paruošė „Kanban“ lentą su trimis stulpeliais, kurie buvo pavadinti „To discuss“ – diskutuoti, „Discussing“ – diskutuojama, „Discussed“ – diskutuota. Leonardas papildomai pasiūlė įtraukti ir 4 stulpelį, kurį pavadino „Action items“ – veiksmai, t.y. ką dalyviai ketins pritaikyti savo veikloje, iš to, kas bus aptarta diskusijų metu.

– Antras žingsnis: temų sugalvojimas. Kiekvienas dalyvis surašė pagrindines, jį dominančias temas, kuriomis norėjo diskutuoti su komanda.

– Trečias žingsnis: temų pristatymas. Temos per 3 minutes buvo glaustai pristatytos komandai. Vėliau jos buvo suskirstytos į bendresnes temas.

– Ketvirtas žingsnis: temų prioritetizavimas. Kiekvienas dalyvis turėjo 2 balsus, kuriuos galėjo panaudoti balsuodamas už jam aktualiausias temas. Daugiausiai balsų surinkusios temos buvo sudėtos pagal prioritetą į stulpelį „Diskutuoti“.

– Penktas žingsnis: diskusijos taisyklių nustatymas. Bendra diskutavimo trukmė – 45 minutės. Buvo sutarta, kad konkrečios temos diskutavimui skiriamos 3 minutės. Joms praėjus, romėniško balsavimo būdu buvo nusprendžiama: likti prie diskutuojamos temos ar pereiti prie kitos. Taip pat, kiekviena komanda pasiskyrė asmenį, kuris buvo atsakingas už laiko kontroliavimą.

– Šeštas žingsnis: diskutavimas. Temos diskusijai buvo imamos iš stulpelio „Diskutuoti“ ir po vieną perkeliamos į „Diskutuojama“. Pokalbio pabaigoje komandos nariai tyliai, romėniško balsavimo būdu nuspręsdavo tęsti diskusiją ar pereiti prie kitos temos. Nubalsavus neigiamai, aptariama tema buvo baigiama, jos lapelis perkeliamas į stulpelį „Diskutuota“ ir pereinama prie kitos temos. Aptarus temą, į stulpelį „Veiksmai“ buvo užrašomi lapeliai su konkrečiais pastebėjimais, ką būtų galima taikyti praktikoje. Taip buvo diskutuojama, kol baigėsi skirtas bendras laikas arba temos.

– Septintas žingsnis: atrastų dalykų aptarimas. Kiekvieno stalo atstovai pristatė pagrindines aptartas temas ir ką naujo atrado bei ką išsineša iš diskusijos. Diskusijų metu kiekvienas dalyvis turėjo galimybę pasisakyti, dalijosi patirtimis ir iššūkiais, su kuriais susiduria ir kasdieniniame gyvenime.

Diskusijų metu kiekvienas dalyvis turėjo galimybę pasisakyti, dalijosi patirtimis ir iššūkiais, su kuriais susiduria ir kasdieniniame gyvenime. Diskusijų buvo įvairių, tačiau daugiausiai laiko komandos prie skirtingų stalų skyrė aptarti šioms temoms: gyvenimo aprašymo rengimas (CV) ir jo automatizavimas, Agile suderinimas su Viešųjų pirkimų įstatymu, pokyčių įgyvendinimas didelėse organizacijose bei retrospektyvų praktikos brandžiose bei naujai suburtose komandose.
Renginio metu buvo išgirsta daug aktualių temų, kurios Agile Lietuva asociacijos viešojo sektoriaus savanorių komandai padės ateityje organizuoti dalyviams aktualius renginius, rengti ir skelbti aktualią informaciją interneto svetainėse bei socialiniuose tinkluose.

      

Pranešėjo pristatymas:

Meetup #3.Leonard Vorobej: Lean coffee – tai vienas iš būdų turėti atvirą pokalbį, kuris visiškai priklauso komandai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *