Vaida Masiulionytė – Projekto kūrimas pagal Agile metodologiją iš vykdytojo perspektyvos