Laima Miškinytė – Viešasis sektorius ir Agile. Realaus projekto istorija