Karolis Šerpytis – Kaip nupirkti Agile projektą per viešuosius pirkimus?

Karolis Šerpytis – Kaip nupirkti Agile projektą per viešuosius pirkimus?

Lietuvos patirtis

Karolis Šerpytis – Kaip nupirkti Agile projektą per viešuosius pirkimus?

Pranešimo turinys: Viešuosiuose pirkimuose draudžiama konkrečiai nurodyti norimą nupirkti technologiją ar projekto vykdymo metodiką, tačiau pasiūlymo vertinimo kriterijai, pirkimo sutarties sąlygas ir pirkimo objekto specifikacijos gali būti apibrėžtos naudojantis Agile metodikos principais. Tinkamas viešųjų pirkimų aspektų sudėliojimas pirkimo dokumentuose suteikia galimybes teikti pirmenybę pasiūlymams, kuriuose įsipareigojama projektą vykdyti remiantis Agile principais.

Pranešėjas: Karolis Šerpytis. Viešieji pirkimai yra sritis, kurioje kaip pirkimų profesionalas praleido jau 10 metų svarbiausiose viešojo sektoriaus organizacijose. Tai yra nuolatinių mokslinių tyrinėjimų sritis, kuri suteikė galimybes 2012 metais Vilniaus universitete apginti ekonomikos mokslų daktaro disertaciją, kurios tema „Viešųjų pirkimų centralizavimo finansinės naudos valstybei vertinimas“. Šiuo metu dėsto viešųjų pirkimų valdymo bei projektų valdymo dalykus Vilniaus universitete, bei yra įmonės, kuri kuria programinę įrangą viešųjų pirkimų procesų automatizuotam valdymui, įkūrėjas.