Agile terminai lietuviškai

Agile terminai lietuviškai

El. knyga “Agile: manifestas, Scrum gidas, terminai“:

Oficialus Scrum gido vertimas į lietuvių kalbą.

Oficialus Agile Manifesto vertimas į lietuvių kalbą.

 

Agile terminų vertimai:

English Lietuviškai
Agile Agile – neverstinas. Naudojamas kaip tikrinis daiktavardis (pavadinimas).
Scrum Scrum – neverstinas. Naudojamas kaip tikrinis daiktavardis (pavadinimas).
Kanban Kanban – neverstinas. Naudojamas kaip tikrinis daiktavardis (pavadinimas).
Lean Lean – neverstinas. Naudojamas kaip tikrinis daiktavardis (pavadinimas).
Extreme Programming (XP) Ekstemalus programavimas
Agile Agile practices Agile praktika
Agile Agile Manifesto Agile manifestas
Backlog ~ Darbų sąrašas
Backlog Backlog Item Darbų sąrašo įrašas
Backlog Product Backlog Produkto darbų sąrašas
Backlog Product Backlog Item Produkto darbų sąrašo įrašas
Backlog Product Backlog Item Effort Produkto darbų sąrašo įrašo darbo kiekis
Backlog Sprint Backlog Sprinto darbų sąrašas
Backlog Sprint Backlog Item Sprinto darbų sąrašo įrašas
Backlog Backlog Grooming Darbų sąrašo tvarkymas
Backlog Backlog Maintenance Darbų sąrašo tvarkymas
Chart ~ Diagrama
Chart Burndown Chart Eigos diagrama
Chart Sprint Burndown Chart Sprinto eigos diagrama
Chart Release Burndown Chart Išleidimo eigos diagrama
Chart Product Burndown Chart Produkto kūrimo eigos diagrama
Chart Burnup chart Prieaugio diagrama
Code Refactoring Kodo pertvarkymas
Commitment Įsipareigojimas
Continuous Integration Nuolatinė integracija
Definition of Done Baigtumo apibrėžtis
Development Team Kūrimo komanda, įgyvendinimo komanda
Impediment Kliūtis
Increment Prieaugis
Iterative Iteracinis, kartotinis
Man-day Žmogaus darbo diena
Pair Programming Porinis programavimas
Planning Poker Planavimo pokeris
Potentially shipable product Parengtas atiduoti produktas
Product Owner Produkto šeimininkas
Releasable product Išleistinas produktas
Release ~ Išleidimas, laida
Release Release planning Išleidimų planavimas, laidų planavimas
Scrum Scrum Team Scrum komanda
Scrum Scrum Master Scrum meistras
Scrum Scrum Process Scrum procesas
Scrum Daily Scrum Kasdieninis Scrum
Scrum Scrum Event Scrum įvykis
Scrum Scrum Artifact Scrum artefaktas
Sprint ~ Sprintas
Sprint Sprint Planning Sprinto planavimas
Sprint Sprint Planning Meeting Sprinto planavimo susitikimas
Sprint Sprint Goal Sprinto tikslas
Sprint Sprint Review Sprinto peržiūra
Sprint Sprint Retrospective Sprinto retrospektyva
Sprint Sprint Task Sprinto užduotis
Story Point Pasakojimo vienetas
Task Board Užduočių lenta
Team ~ Komanda, grupė
Team Self-Organizing Team Savitvarkė komanda, savitvarkė grupė
Team Cross-Functional Team Daugiafunkcė komanda, daugiafunkcė grupė
Team Team Velocity Komandos sparta, grupės sparta
Test Driven Development Testavimu grįstas kūrimas
Time-box Trukmės apribojimas
Use Case Panaudos atvejis
User Story Vartotojo pasakojimas
Work in progress Pradėtas darbas